Despre autor...

Conf. univ. dr. Cătălin Angelo Ioan este licențiat din anul 1985 al Facultății de matematică din cadrul Universității București cu lucrarea "Spații Einstein aplicabile conform". Din anul 2000, este doctor în matematică al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu teza: "Contribuții la geometria foliațiilor semi-riemanniene".
În prezent este conferențiar dr. la Universitatea Danubius din Galați.

LUCRĂRI PUBLICATE

10  Teza de doctorat

T 1. Ioan Cătălin Angelo, “Foliaţii semi-riemanniene” – Monografie, Editura Evrika, Brăila, ISBN 973-641-001-12002, 150 pagini, 2002

20 Cărţi publicate (Ca, Cb, Cc), îndrumare, publicate(I1, I2 etc.), capitole publicate în volume colective, capitole teoretice redactate, sisteme de laborator funcţionale etc. (D1, D2 etc.), după caz, prin care se aduc contribuţii la asigurarea şi perfecţionarea activităţilor didactice, profesionale.

C 1.    Ioan Cătălin Angelo/Ioan Alin Cristian, “Algebră”, Editura Zigotto, Galați, ISBN 978-606-8303-65-6, 252 pagini, 2014
C 2.    Ioan Cătălin Angelo/Ioan Alin Cristian, “Analiză matematică”, Editura Zigotto, Galați, ISBN 978-606-8303-65-6, 164 pagini, 2014
C 3.    Ioan Cătălin Angelo, Matematică, Editura Sinteze, Galați, ISBN 978-606-585-071-2, 516 pagini, 2012
C 4.    Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “Mateconomie“, Editura Zigotto, Galați, ISBN 978-606-8303-67-0, 532 pagini, 2012
C 5.    Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “Metode de modelare matematică în economie”, Editura Zigotto, Galați, ISBN 978-606-8303-65-6, 322 pagini, 2012
C 6.    Ioan Cătălin Angelo, Elemente de econometrie, Editura Zigotto, Galați, ISBN 978-606-8303-30-7, 250 pagini, 2011
C 7.    Ioan Cătălin Angelo, “Fundamente matematice ale ingineriei financiare“, Editura Sinteze, Galați, ISBN 978-606-585-044-6, 180 pagini, 2011
C 8.    Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, n-Microeconomie, Editura Zigotto, Galați, ISBN 978-606-8303-34-5, 382 pagini, 2011
C 9.    Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, n-Microeconomie. Aplicații, Editura Sinteze, Galați, ISBN 978-606-585-045-3, 174 pagini, 2011
C 10.      Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “Metode de modelare matematică în economie”, Editura Sinteze, Galați, ISBN 978-606-585-046-0, 300 pagini, 2011
C 11.      Ioan Cătălin Angelo, “Matematică aplicată în economie“, Editura Universitară DANUBIUS, Galați, 2010, ISBN 978-606-533-035-1, 198 pagini, 2010
C 12.      Ioan Cătălin Angelo, “Modelarea deciziei financiar-contabile“, Editura Universitară DANUBIUS, Galați, 2010, ISBN 978-606-533-038-2, 96 pagini, 2010
C 13.      Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, Matematică aplicată în micro și macroeconomie,Editura Sinteze, Galați 978-606-585-015-6, 534 pagini, 2010
C 14.      Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, Modele și metode matematice în activitatea economică,Editura Sinteze, Galați 978-606-585-014-9, 478 pagini, 2010
C 15.      Ioan Cătălin Angelo, “Metode matematice de modelare a fenomenelor economice-vol.I-Jocuri de întreprindere, modele matematice în gestiune financiară, modele decizionale“, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN 978-973-30-2496-5, 208 pagini, 2009
C 16.      Ioan Cătălin Angelo, “Metode matematice de modelare a fenomenelor economice-vol.II-Modele și metode de optimizare a activității firmei“, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN 978-973-30-2496-5, 256 pagini, 2009
C 17.      Ioan Cătălin Angelo, Matematică – I, Editura Sinteze, Galați, ISBN 978-973-1917-15-3, 512 pagini, 2008
C 18.      Ioan Cătălin Angelo,  Matematică – II, Editura Sinteze, Galați, ISBN 978-973-1917-14-6, 440 pagini, 2008
C 19.      Ioan Cătălin Angelo, Matematică aplicată în economie, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN 978-973-1746-81-4, 108 pagini, 2008
C 20.      Ioan Cătălin Angelo, Modelarea deciziei financiar-contabile, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN 978-973-1746-82-1, 110 pagini, 2008
C 21.      Ioan Cătălin Angelo, “Proiecte economice și jocuri de întreprindere“, Editura Universitară Danubius, Galați, ISBN 978-606-533-003-0, 88 pagini, 2008
C 22.      Ioan Cătălin Angelo, Să gestionăm mai bine fondurile publice”, Editura Didactică și Pedagogică București, ISBN 978-973-30-2339-5, 2008
C 23.      Ioan Cătălin Angelo, Management performant în mediul de afaceri gălățean, Editura Didactică și Pedagogică București, ISBN 978-973-30-2422-4, 2008
C 24.      Ioan Cătălin Angelo, Matematică, Editura Sinteze, Galați, ISBN 978-973-7772-77-0, 384 pagini, 2007
C 25.      Ioan Cătălin Angelo, Aplicații ale matematicii în economie, Editura Sinteze, Galați, ISBN 978-973-7772-76-3, 216 pagini, 2007
C 26.      Ioan Cătălin Angelo, Matematică – curs introductive pentru economiști, Editura Sinteze, Galați, ISBN 978-973-7772-55-8, 640 pagini, 2006
C 27.      Ioan Cătălin Angelo, Aplicații economice ale matematicii, Editura Zigotto, Galați, ISBN 978-973-1724-03-4, 198 pagini, 2006
C 28.      Ioan Cătălin Angelo, Urbanism și amenajarea teritoriului, Editura Zigotto, Galați, ISBN 978-973-1724-05-8, 114 pagini, 2006
C 29.      Ioan Cătălin Angelo, “Matematică aplicabilă în economie“, Editura Sinteze, Galaţi, 2005, 488 pagini, ISBN 973-7772-31-8
C 30.      Ioan Cătălin Angelo, “Matematici aplicate în economie – B“, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, ISBN 973-30-1841-4, 294 pagini (ediția a doua), 2005
C 31.      Ioan Cătălin Angelo/Păunescu Coriolan/Turtureanu Anca Gabriela, “Managementul actual - de la teorie la modelare matematică“, Editura Sinteze, Galaţi, ISBN 973-7772-41-5, 380 pagini, 2005
C 32.      Ioan Cătălin Angelo/Păunescu Coriolan/Turtureanu Anca Gabriela, “Elemente fundamentale de marketing“, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN 973-30-1186-X, 244 pagini, 2005
C 33.      Ioan Cătălin Angelo/Turtureanu Anca Gabriela, “Probleme actuale de servicii şi turism“, Ed. Zigotto, Galaţi, ISBN 973-87489-8-4, 332 pagini, 2005
C 34.      Ioan Cătălin Angelo, “Sisteme expert şi aplicaţii Office“, Ed. Zigotto, Galaţi, ISBN 973-87489-6-8, 166 pagini, 2005
C 35.      Ioan Cătălin Angelo, “Matematici aplicate în economie – A“, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, ISBN 973-30-1841-4, 473 pagini, 2004
C 36.      Ioan Cătălin Angelo, “Matematici aplicate în economie – B“, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, ISBN 973-30-1841-4, 294 pagini, 2004
C 37.      Ioan Cătălin Angelo, Matematici aplicate în economie – C”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, ISBN 973-30-1841-4, 284 pagini, 2004
C 38.      Ioan Cătălin Angelo/Turtureanu Anca Gabriela, “Economia serviciilor“, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, ISBN 973-30-1374-5, 146 pagini, 2004
C 39.      Ioan Cătălin Angelo, Matematică I”, Ed. Fundaţiei Academice Danubius, Galați, ISBN 973-8409-05-5, 132 pagini, 2002
C 40.      Ioan Cătălin Angelo, “Matematică II“, Ed. Fundaţiei Academice Danubius, Galați, ISBN 973-8409-29-2, 116 pagini, 2003
C 41.      Ioan Cătălin Angelo/Turtureanu Anca Gabriela/Horneț Carmen Gabriela, “Economia resurselor naturale“, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, ISBN 973-30-2394-9, 134 pagini, 2003
C 42.      Ioan Cătălin Angelo/Ionescu Victor Romeo/Turtureanu Anca Gabriela, “Teste grilă pentru examenul de admitere“, Universitatea „Danubius” Galaţi, 74 pagini, 2002
C 43.      Ioan Cătălin Angelo/Turtureanu Anca Gabriela, “ALGORITMI de modelare matematică a managementului firmei“, Ed. Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, ISBN 973-8409-17-9, 306 pagini, 2002
C 44.      Ioan Cătălin Angelo, “Matematică“, Ed. Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, ISBN 973-85587-7-8, 392 pagini, 2002
C 45.      Ioan Cătălin Angelo, “Matematică economică-Algebră superioară“, Ed. Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, ISBN 973-85101-7-1, 374 pagini, 2001
C 46.      Ioan Cătălin Angelo, “Matematică economică-Analiză matematică, Ecuaţii diferenţiale, Teoria probabilităţilor“, Ed. Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, ISBN 973-85101-8-X, 472 pagini, 2001
C 47.      Ioan Cătălin Angelo, “Matematică financiară“, Ed. Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, ISBN 973-85587-3-5, 182 pagini, 2001
C 48.      Ioan Cătălin Angelo/Turtureanu Anca Gabriela, “Economia turismului şi a mediului ambiant-aplicaţii“, Ed. Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, ISBN 973-85101-3-9, 116 pagini, 2001
C 49.      Ioan Cătălin Angelo/Turtureanu Anca Gabriela, “Urbanism şi amenajarea teritoriului“, Ed. Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, ISBN 973-85216-2-9, 170 pagini, 2001
C 50.      Ioan Cătălin Angelo/Turtureanu Anca Gabriela, “Urbanism şi amenajarea teritoriului-aplicaţii“, Ed. Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, ISBN 973-85216-3-7, 70 pagini, 2001
C 51.      Ioan Cătălin Angelo/Turtureanu Anca Gabriela, “Geografie economică-aplicaţii“, Ed. Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, ISBN 973-85216-8-8, 206 pagini, 2001
C 52.      Ioan Cătălin Angelo/Turtureanu Anca Gabriela, “Economia serviciilor-aplicaţii“, Ed. Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, ISBN 973-85216-7-X, 96 pagini, 2001
C 53.      Ioan Cătălin Angelo, “Modelarea matematică a managementului firmei“, Ed. Evrika, Brăila, ISBN 973-85101-4-7, 298 pagini, 2000
C 54.      Ioan Cătălin Angelo/Turtureanu Anca Gabriela, “Economia turismului şi a mediului ambiant“, Ed. Fundaţiei Academice Danubius, Galaţi, ISBN 973-85101-2-0, 280 pagini, 2000
C 55.      Ioan Cătălin Angelo, “Matematică economică“, Ed. Evrika, Brăila, ISBN 973-9499-95-3, 474 pagini, 1999
C 56.      Ioan Cătălin Angelo, “Matematică economică-Culegere de probleme“, Ed. Evrika, Brăila, ISBN 973-8052-01-7, 196 pagini, 1999
C 57.      Ioan Cătălin Angelo, “Matematică financiară“, Ed. Evrika, Brăila, ISBN 973-9499-96-1, 126 pagini, 1999
C 58.      Ioan Cătălin Angelo, “Matematică financiară-Culegere de probleme“, Ed. Evrika, Brăila, ISBN 973-8052-00-9, 118 pagini, 1999
C 59.      Ioan Cătălin Angelo, “Matematici aplicate în economie“, Vol. I, Ed. Independenţa Economică, Brăila, ISBN 973-97271-8-2, 284 pagini, 1996
C 60.      Ioan Cătălin Angelo, “Matematici aplicate în economie–aplicaţii“, Vol. II, Ed. Independenţa Economică, Brăila, ISBN 973-97271-9-0, 140 pagini, 1996

30 Articole, studii publicate:

a)      în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale specifice domeniului, care fac un proces de selecţie a revistelor pe baza unor criterii de performanta (Ris)

Ris 1. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Alin Cristian, A study of continued fractions using software tools – I, Journal of Accounting and Management, nr., vol., ISSN: 2284 – 9459, pp.a-b, to appear
Ris 2. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Alin Cristian, A study of integers using software tools – I, Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr., vol., ISSN 2065-0175, pp.a-b, to appear
Ris 3. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Alin Cristian, A study of integers using software tools – II, Journal of Accounting and Management, nr., vol., ISSN: 2284 – 9459, pp.a-b, to appear
Ris 4. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Alin Cristian, A study of integers using software tools – III, Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr., vol., ISSN 2065-0175, pp.a-b, to appear
Ris 5. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Alin Cristian, A conjecture concerning prime numbers, Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr., vol., ISSN 2065-0175, pp.a-b, to appear
Ris 6. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, A type of a rational production function, Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr., vol., ISSN 2065-0175, pp.a-b, to appear
Ris 7. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Alin Cristian, About short-term costs and long-term costs, Journal of Accounting and Management, nr., vol., ISSN: 2284 – 9459, pp.a-b, to appear
Ris 8. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Alin Cristian, About Andrica’s conjecture, Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr., vol., ISSN 2065-0175, pp.a-b, to appear
Ris 9. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, Generalized Cobb-Douglas function for two inputs and linear elasticity, Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr., vol., ISSN 2065-0175, pp.a-b, to appear
Ris 10. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, Generalized Cobb-Douglas function for three inputs and linear elasticity, Journal of Accounting and Management, nr., vol., ISSN: 2284 – 9459, pp.a-b, to appear
Ris 11. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, An analysis of the substitution effect and of revenue effect in the case of the consumer’s theory provided with an Allen utility function, Journal of Accounting and Management, nr., vol., ISSN: 2284 – 9459, pp.a-b, to appear
Ris 12. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, The Localization Problem, Euroeconomica nr.3 (32), ISSN 1582-8859, pp.a-b, to appear
Ris 13. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, Evolution and Consequences of Economic Crisis in Romania, Euroeconomica nr.3 (32), ISSN 1582-8859, pp.a-b, to appear
Ris 14. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Alin Cristian, Stackelberg model for linear marginal costs, Euroeconomica nr.3 (32), ISSN 1582-8859, pp.a-b, to appear

Ris 15. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Alin Cristian, A rational production function, Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.4, vol.10, ISSN 2065-0175, pp.197-207

Ris 16. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina,A generalization of a class of production functions”, Applied economics letters, Warwick University, Coventry, UK, ISSN 0003-6846, Volume 18, Issue 18, December 2011, pages 1777-1784, factor impact (domeniu): 1,128, factor impact (revistă): 0,21365, scor relativ de influență (domeniu): 0,746, scor relativ de influență (revistă): 0,2882
Citare în A.D. Vîlcu, G.E. Vîlcu, On homogeneous production functions with proportional marginal rate of substitution, Mathematical Problems in Engineering, 2013

Ris 17. Ioan Cătălin Angelo,  “Degenerate submanifolds of Semi-Riemannian manifolds”, Tensor N.S., Japan, vol. 58, ISSN 0040-3504, pp.1-7, 1997
Citare în G. Gemelli, The Mathematical Theory of Gravitational Discontinuity Hypersurfaces, General Relativity and Gravitation, 2002, Springer
Citare în G. Gemelli, Observer-dependent Gauss-Codazzi formalism for null hypersurfaces in the space-time, Journal of Geo metry and Physics, 2002, Elsevier
Ris 18. Ioan Cătălin Angelo,  “Totally Umbilical Lightlike Submanifolds”, Tensor N.S., Japan, vol. 58, ISSN 0040-3504, pp. 18-30, 1997
Citare în E. Yasar, A.C. Coken, A. Yucesan, Totally umbilical lightlike hypersurfaces in semi-riemannian manifold with semi-symmetric metric connection, International Journal of Pure and Applied Mathematics, vol.23, No.3, 2005, pp.379-390
Ris 19. Ioan Cătălin Angelo,  “Totally geodesic foliations on Semi-Riemannian manifolds”, Tensor N.S., Japan, vol. 58, ISSN 0040-3504, pp.31-34, 1997
Ris 20. Ioan Cătălin Angelo,  “Minimal foliations on semi-Riemannian manifolds”, Tensor N.S. Japan, vol.58, ISSN 0040-3504, pp.137-142, 1997
Ris 21. Ioan Cătălin Angelo,  “Totally geodesic foliations and minimal foliations of the Semi-Riemannian manifolds”, Revue Roumaine de Mathematiques pures et appliquees, Tome XLII, Nr. 3-4, ISSN 0035-3965, pp.281-299, 1997
Ris 22. Ioan Cătălin Angelo,  “Totally Umbilical Lightlike Submanifolds”, Bulletin Mathematique de la Societe des Sciences Mathematiques de Roumanie, Tome 37 (87), Nr.1-4, ISSN 1220-3874, pp.151-172, 1996

Ris 23. Ioan Cătălin Angelo,  Education and Research Institutions. The Professional Orientation Analysis of High School Students, Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.2, vol.10, ISSN 2065-0175, pp.265-275, 2014

Ris 24. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, Mathematics and Microeconomics, Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.2, vol.10, ISSN 2065-0175, pp.100-108, 2014

Ris 25. Ioan Cătălin Angelo, The behavior of a polynomial regression under a variables transformation,Journal of Accounting and Management, nr.2, vol.3, ISSN: 2284 – 9459, pp.5-18, 2013

Ris 26. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “The evolution of GDP in USA using cyclic regression analysis“,Journal of Accounting and Management, nr.1, vol.3, ISSN: 2284 – 9459, pp.21-47, 2013

Ris 27. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, A Mathematical Model of an Open Economy with Applications in Romania, Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.5, vol.9, ISSN 2065-0175, pp.103-170, 2013

Ris 28. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, The Evolution of GDP in USA Using Polynomial Regression Analysis,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.5, vol.9, ISSN 2065-0175, pp.61-73, 2013

Ris 29. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, The LSM adjustment method of time series, Euroeconomica nr.3 (32), ISSN 1582-8859, pp.150-155, 2013

Ris 30. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “The Reduction of Quadratic Forms to the Normal Form with Applications for Production Functions”, Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.2, vol.9, ISSN 2065-0175, pp.120-152, 2013

Ris 31. Ioan Cătălin Angelo, On Homogeneous Functions”, Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.2, vol.9, ISSN 2065-0175, pp.166-175, 2013

Ris 32. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, „Romania's Financial Market and Foreign Trade Impaction”, Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.3, vol.9, ISSN 2065-0175, pp.100-115, 2013

Ris 33. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, An analysis on the net export dependence relative to GDP and the consumer demand for Romania during 2001-2011, Euroeconomica nr.4 (31), ISSN 1582-8859, pp.98-105, 2012

Ris 34. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, An analysis on the net export dependence relative to GDP and the consumer demand for Romania during 2001-2011, Euroeconomica nr.4 (31), ISSN 1582-8859, pp.98-105, 2012

Ris 35. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, An analysis on the investment demand dependence relative to GDP and the interest rate for Romania during 2001-2011,Journal of Accounting and Management, nr.2, vol.2, ISSN: 2284 – 9459, pp.23-31, 2012

Ris 36. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, An analysis on taxes dependence relative to GDP for Romania during 2001-2011,Journal of Accounting and Management, nr.2, vol.2, ISSN: 2284 – 9459, pp.23-31, 2012

Ris 37. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, On the General Theory of Production Functions,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.5, vol.8, ISSN 2065-0175, pp.223-236, 2012

Ris 38. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, The Equilibrium Analysis of a Closed Economy Model with Government and Money Market Sector - II,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.5, vol.8, ISSN 2065-0175, pp.127-143, 2012

Ris 39. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, An Analysis on the Consumer Demand Dependence Relative to the Disposable Income for Romania during 2001-2011,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.6, vol.8, ISSN 2065-0175, pp.114-123, 2012

Ris 40. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, An Analysis on the Money Demand Dependence Relative to GDP and the Interest Rate for Romania during 2001-2011,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.6, vol.8, ISSN 2065-0175, pp.147-156, 2012

Ris 41. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, An Equilibrium Model for an Open Economy. Romania’s Case,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.1, vol.9, ISSN 2065-0175, pp.102-125, 2013

Ris 42. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, The Problem of Efficiency of the Consumption or Production,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.4, vol.8, ISSN 2065-0175, pp.117-125, 2012
Ris 43. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, Discussions on n Substitutable Goods Production and Consumption,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.4, vol.8, ISSN 2065-0175, pp.168-176, 2012
Ris 44. Ioan Cătălin Angelo, Considerations on the Hicks effect for n consumer’s goods, Euroeconomica nr.2 (31), ISSN 1582-8859, pp.116-126, 2012

Ris 45. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “The Consumer's Budget from a Geometrically Point of View“,Journal of Accounting and Management, nr.1, vol.2, ISSN: 2284 – 9459, pp.23-30, 2012

Ris 46. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, A method of choice of the importance coefficients in the Electre method,Journal of Accounting and Management, nr.2, vol.1, ISSN: 2284 – 9459, pp.5-11, 2011
Citare în M. Nagy, J. Miranda, “Computer Application for Interactive Teaching of Decision Making Methods”, 3rd World Conference on Information Technology (WCIT-2012), Vol.03, 2013, pp. 1584-1589

Ris 47. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, An adjustment of the Electre method for the case of intervals,Journal of Accounting and Management, nr.2, vol.1, ISSN: 2284 – 9459, pp.53-61, 2011

Ris 48. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, The Complete Solution of the Core-Periphery Model for two Regions Using Successive Approximations,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.1, vol.8, ISSN 2065-0175, pp.95-106, 2012

Ris 49. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, An Analysis of the Substitution Effect and of Revenue Effect in the Case of the Consumer’s Theory Provided with a CES Utility Function,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.1, vol.8, ISSN 2065-0175, pp.164-175, 2012

Ris 50. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, The Consumer’s Behavior after the Preferences Nature,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.2, vol.8, ISSN 2065-0175, pp.127-138, 2012

Ris 51. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, Intellectual Property Rights in the Era of Information Society,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.2, vol.8, ISSN 2065-0175, pp.169-174, 2012

Ris 52. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, A method of choice of the best alternative in the multiple solutions case in the Games Theory,Journal of Accounting and Management, nr.1, vol.1, pp.5-8, 2011

Ris 53. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, Analysis of the Evolution of the Gross Domestic Product by Means of Cyclic Regressions,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.4, vol.7, ISSN 2065-0175, pp.118-130, 2011

Ris 54. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “Aspects of Price Discrimination in the Monopoly“,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.4, vol.7, ISSN 2065-0175, pp.103 - 114, 2011

Ris 55. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “General Considerations on the Oligopoly“,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.3, vol.8, ISSN 2065-0175, pp.115 - 137, 2012

Ris 56. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “About the Economical Equilibrium“,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.6, vol.7, ISSN 2065-0175, pp.129 - 140, 2011

Ris 57. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, “The Demand’s Behavior under the Action of Factors“,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.6, vol.7, ISSN 2065-0175, pp.115 - 128, 2011

Ris 58. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, The Analysis of the Evolution of the Gross Domestic Product by Means of Fourier Development,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.4, vol.7, ISSN 2065-0175, pp.146-161, 2011

Ris 59. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, The Equilibrium Analysis of a Closed Economy Model with Government and Money Market Sector,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.5, vol.7, ISSN 2065-0175, pp.127-143, 2011

Ris 60. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Alin Cristian, On The Nature of Level Hyper Surfaces in the Economic Theory,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.5, vol.7, ISSN 2065-0175, pp.144-150, 2011

Ris 61. Ioan Cătălin Angelo/Ioan Gina, Trends and Developments in Romania's Trade Balance in the Period 2006-2010,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.3, vol.7, ISSN 2065-0175, pp.174 -192, 2011

Ris 62. Ioan Cătălin Angelo, “The extreme of a function subject to restraint conditions“,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.3, vol.7, ISSN 2065-0175, pp.203 - 207, 2011

Ris 63. Ioan Cătălin Angelo, “The E-learning Limits“,Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.1, ISSN 2065-0175, pp.138-159, 2011

Ris 64. Ioan Cătălin Angelo, “A solving method of two economical problems using linear programming in integer numbers“, Euroeconomica nr.21, ISSN 1582-8859, pp.49-53, 2008
http://ideas.repec.org/a/dug/journl/y2008i2p49-53.html

Ris 65. Ioan Cătălin Angelo,Applications of the space differential geometry at the study of production functions, Euroeconomica nr.18, ISSN 1582-8859, pp.30-38, 2007
Citare în G.E. Vîlcu, A geometric perspective on the generalized Cobb–Douglas production functions, Applied Mathematics Letters, Volume 24, Issue 5, May 2011, Pages 777–783
Ris 66. Ioan Cătălin Angelo, “Tendința de evoluție a populației României în perioada 2005-2010”, Euroeconomica nr.16, ISSN 1582-8859, pp.53-56, 2006
Ris 67. Ioan Cătălin Angelo,  “Un model imaginar al Universului viu”, Euroeconomica nr.15, ISSN 1582-8859, pp.67-73, 2005
Ris 68. Ioan Cătălin Angelo, “The choice of optimal decisions în uncertitude situations, Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.1, ISSN 2065-0175, pp.72-76, 2008
Ris 69. Ioan Cătălin Angelo, New methods in mathematical management of organization”, Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.1, ISSN 2065-0175, pp.25-64, 2008
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=category&query=econ.dev
Ris 70. Ioan Cătălin Angelo, A condition for a Sasakian manifold to be of constant curvature”, Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.1, ISSN 2065-0175, pp.163-168, 2008
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=category&query=econ.dev
Ris 71. Ioan Cătălin Angelo, “The sequence operation in production flows, Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.1, ISSN 2065-0175, pp.16-20, 2007
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?field=category&query=econ.dev
Ris 72. Ioan Cătălin Angelo, Degenerate foliations in semi-riemannian manifolds”, Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.1, ISSN 2065-0175, pp.11-76, 2006
Ris 73. Ioan Cătălin Angelo, “A General Type of Almost Contact Manifolds, Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.1, ISSN 2065-0175, pp.41-54, 2005
Ris 74. Ioan Cătălin Angelo, Degenerate foliations in Sasakian semi-riemannian manifolds”, Acta Universitatis Danubius, Oeconomica, nr.1, ISSN 2065-0175, pp.33-40, 2005
Ris 75. Ioan Cătălin Angelo, “The sequence of two installations without initial deliverance times“, Euroeconomica nr.23, ISSN 1582-8859, pp.5-12, 2009

Ris 76. Ioan Cătălin Angelo, “The Production Functions from the Point of View of 3-Dimensional Geometry “,Acta Universitatis Danubius, Nr. V, ISSN 2065-0175, pp.7-15, 2009
http://econpapers.repec.org/article/dugactaec/y_3a2009_3ai_3a1_3ap_3a7-15.htm

Ris 77. Ioan Cătălin Angelo, “New Assignation Methods of Workers on Jobs“, Acta Universitatis Danubius, Nr. V, ISSN 2065-0175, pp.186-188, 2009
http://socionet.ru/publication.xml?h=repec:dug:actaec:y:2009:i:1:p:186-188&l=en

Ris 78. Ioan Cătălin Angelo, “A generalization of Some Production Functions“, Acta Universitatis Danubius, Nr. VI, ISSN 2065-0175, pp.110-123, 2010

Ris 79. Ioan Cătălin Angelo, “A Method of Determination of an Aquisition Program in Order to Maximize the Total Utility Using Linear Programming in Integer Numbers“, Acta Universitatis Danubius, Nr. VI, ISSN 2065-0175, pp.124 -128, 2010

Ris 80. Ioan Cătălin Angelo, A Method of Determination of an Aquisition Program of N Goods  in Order to Maximize the Total Utility, Acta Universitatis Danubius, Nr. VII, ISSN 2065-0175, pp.103-110, 2010

Ris 81. Ioan Cătălin Angelo, “Two Methods of Determination of an Aquisition Program in Integer Numbers“, Acta Universitatis Danubius, Nr.IX, ISSN 2065-0175, pp.126-131, 2010

Ris 82. Ioan Cătălin Angelo, “The Substitution and the Revenue Effects for a Cobb-Douglas Utility Function“,The Annals of "Dunărea de Jos" University of Galati, XVI/2, ISSN 1584-0409, pp.87-94, 2010

Citări internaționale

Ris 1. M. E. Aydin, M. Ergut,  Homothetic functions with Allen's perspective and its geometric applications”, Kragujevac Journal of Mathematics, Volume 38(1) (2014), Pages 185-194 pentru articolul Applications of the space differential geometry at the study of production functions, Euroeconomica nr.18, ISSN 1582-8859, pp.30-38, 2007 – Factor de impact revistă unde se citează – 0,344

Ris 2. A.D. Vîlcu, G.E. Vîlcu, Some characterizations of the quasi-sum production models with proportional marginal rate of substitution”, arXiv preprint arXiv:1405.5190, 2014, pentru articolul A generalization of a class of production functions”, Appl. Econ. Lett. 18 (2011), 1777-1784

Ris 3. G. Gemelli, The Mathematical Theory of Gravitational Discontinuity Hypersurfaces, General Relativity and Gravitation, 2002, Springer pentru articolul “Degenerate submanifolds of Semi-Riemannian manifolds”, Tensor N.S., Japan, vol. 58, ISSN 0040-3504, pp.1-7, 1997 – Factor de impact revistă unde se citează – 1,902

Ris 4. G. Gemelli, Observer-dependent Gauss-Codazzi formalism for null hypersurfaces in the space-time, Journal of Geometry and Physics, 2002, Elsevier pentru articolul “Degenerate submanifolds of Semi-Riemannian manifolds”, Tensor N.S., Japan, vol. 58, ISSN 0040-3504, pp.1-7, 1997 – Factor de impact revistă unde se citează – 0,911

Ris 5. E. Yasar, A.C. Coken, A. Yucesan, Totally umbilical lightlike hypersurfaces in semi-riemannian manifold with semi-symmetric metric connection, International Journal of Pure and Applied Mathematics, vol.23, No.3, 2005, pp.379-390 pentru articolul “Totally Umbilical Lightlike Submanifolds”, Tensor N.S., Japan, vol. 58, ISSN 0040-3504, pp. 18-30, 1997 – Factor de impact revistă unde se citează – 2,29

Ris 6. A.D. Vîlcu, G.E. Vîlcu, On some geometric properties of the generalized CES production functions, Applied Mathematics and Computation, Volume 218, Issue 1, 1 September 2011, Pages 124–129 pentru articolul Applications of the space differential geometry at the study of production functions, Euroeconomica nr.18, ISSN 1582-8859, pp.30-38, 2007 – Factor de impact revistă unde se citează – 1,454

Ris 7. G.E. Vîlcu, A geometric perspective on the generalized Cobb–Douglas production functions, Applied Mathematics Letters, Volume 24, Issue 5, May 2011, Pages 777–783, pentru articolul Applications of the space differential geometry at the study of production functions, Euroeconomica nr.18, ISSN 1582-8859, pp.30-38, 2007 – Factor de impact revistă unde se citează – 1,349

Ris 8. A.D. Vîlcu, G.E. Vîlcu, On homogeneous production functions with proportional marginal rate of substitution, Mathematical Problems in Engineering, 2013, pentru articolul A generalization of a class of production functions”, Appl. Econ. Lett. 18 (2011), 1777-1784 – Factor de impact revistă unde se citează – 1,383

Ris 9. M. Nagy, J. Miranda, “Computer Application for Interactive Teaching of Decision Making Methods”, 3rd World Conference on Information Technology (WCIT-2012), Vol.03, 2013, pp. 1584-1589 pentru articolul “A method of choice of the importance coefficients in the Electre method“,Journal of Accounting and Management, nr.2, vol.1, ISSN: 2284 – 9459, pp.5-11, 2011 – Factor de impact revistă unde se citează - ?

Ris 10. V. Diaby, D. Goeree, „How to use multi-criteria decision analysis methods for reimbursement decision-making in healthcare: a step-by-step guide”, Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, December 13, 2013 pentru articolul “A method of choice of the best alternative in the multiple solutions case in the Games Theory“,Journal of Accounting and Management, nr.1, vol.1, pp.5-8, 2011 – Factor de impact revistă unde se citează – 1,674

Ris 11. Jacek Jagodzinski, “The extended Hurwicz criterion for decision making in logistic applications”, The Wroclaw School of Banking Research Journal, No.1 (39), pp.25-43, 2014 pentru articolul “A method of choice of the best alternative in the multiple solutions case in the Games Theory“,Journal of Accounting and Management, nr.1, vol.1, pp.5-8, 2011

b) în alte reviste de specialitate de circulaţie naţională (Rno)
Rno 1. Ioan Cătălin Angelo, Degenerate foliations in semi-riemannian manifolds”, The Annals of “Danubius” University, Fascicle I, Economics, ISBN 973-85587-8-6, pp.14-53, 2005
Rno 2. Ioan Cătălin Angelo, Degenerate foliations in Sasakian semi-riemannian manifolds”, The Annals of “Danubius” University, Fascicle I, Economics, ISBN 973-85587-8-6, pp.53-60, 2005
Rno 3. Ioan Cătălin Angelo, Generalized contact structures”, The Annals of “Danubius” University, Fascicle I, Economics, ISBN 973-85587-8-6, pp. 60-68, 2005
Rno 4. Ioan Cătălin Angelo, Almost Hermitian manifolds with J–invariant sectional curvature”, The Annals of “Danubius” University, Fascicle I, Economics, ISBN 973-85587-8-6, pp.68-72, 2005
Rno 5. Ioan Cătălin Angelo, Cuasi-Sasaki manifolds”, The Annals of “Danubius” University, Fascicle I, Economics, ISBN 973-85587-8-6, pp.72-79, 2005
Rno 6. Ioan Cătălin Angelo, A general type of almost contact manifolds”, The Annals of “Danubius” University, Fascicle I, Economics, ISBN 973-85587-8-6, pp.79-86, 2005
Rno 7. Ioan Cătălin Angelo, A condition for a Sasakian manifold to be of constant curvature”, The Annals of “Danubius” University, Fascicle I, Economics, ISBN 973-85587-8-6, pp. 86-90, 2005
Rno 8. Ioan Cătălin Angelo, Un model de confruntare a unor firme pe piaţă”, Euroeconomica, Nr.14, ISSN 1582-8859,  pp.68-71, 2005
Rno 9. Ioan Cătălin Angelo, Asupra unor ecuaţii rezolvabile prin radicali”, Euroeconomica, Nr.14, ISSN 1582-8859,  pp.71-72, 2005
Rno 10. Ioan Cătălin Angelo, Asupra pozitivităţii rădăcinilor polinoamelor reale”, Euroeconomica, Nr.14, ISSN 1582-8859,  pp.72-73, 2005
Rno 11. Ioan Cătălin Angelo, Aproximarea funcţiilor polinomiale prin fracţii continue”, Euroeconomica, Nr.14, ISSN 1582-8859,  pp.73-75, 2005
Rno 12. Ioan Cătălin Angelo, Şiruri cu recurenţă liniară neomogenă”, Euroeconomica, Nr.13, ISSN 1582-8859, pp.68-71, 2005
Rno 13. Ioan Cătălin Angelo, Sfere extrinseci într-o varietate cosimplectică”, Euroeconomica, Nr.13, ISSN 1582-8859, pp.71-73, 2005
Rno 14. Ioan Cătălin Angelo, Asupra unor grupuri”, Euroeconomica, Nr.13, ISSN 1582-8859, pp.73-76, 2005
Rno 15. Ioan Cătălin Angelo, O generalizare a problemei cercului lui Euler”, Euroeconomica, Nr.13, ISSN 1582-8859, pp.76-78, 2005
Rno 16. Ioan Cătălin Angelo, Matematica babiloniană”, Euroeconomica, Nr.12, ISSN 1582-8859, pp.53-57, 2005
Rno 17. Ioan Cătălin Angelo, Poezia curbelor”, Danubius Universitas, Anul III, nr.9, ISSN 1583-4832, pp.33-36, 2005
Rno 18. Ioan Cătălin Angelo, Mari matematicieni francezi ai secolelor XVII şi XVIII”, Danubius Universitas, Anul III, nr.8, ISSN 1583-4832, pp.10-13, 2005
Rno 19. Ioan Cătălin Angelo, Aplicaţii ale geometriei la studiul funcţiilor de producţie”, The Annals of “Danubius” University, Fascicle I, Economics, ISBN 973-85587-8-6, pp.27-39, 2004
Rno 20. Ioan Cătălin Angelo, Familia Bernoulli – un secol şi jumătate de istorie a matematicii”, EuroEconomica, Nr.11, ISSN 1582-8859, pp.156-159, 2004
Rno 21. Ioan Cătălin Angelo, Niels Henrik Abel şi Evariste Galois – destine nefericite ce au marcat istoria algebrei”, EuroEconomica, Nr.11, ISSN 1582-8859, pp.154-156, 2004
Rno 22. Ioan Cătălin Angelo, Tendinţe de relansare a turismului românesc în perspectiva integrării în Uniunea Europeană – I”, EuroEconomica, Nr.11, ISSN 1582-8859, pp.159-161, 2004
Rno 23. Ioan Cătălin Angelo, Analiza învăţământului românesc relativ la datele recensământului din 18 martie 2002”, EuroEconomica, Nr.10, ISSN 1582-8859, pp.42-43, 2004
Rno 24. Ioan Cătălin Angelo, Aspecte privind turismul internaţional al României”, EuroEconomica, Nr.9, ISSN 1582-8859, pp.56-59, 2004
Rno 25. Ioan Cătălin Angelo, Teoria numerelor prime – artă şi ştiinţă I”, EuroEconomica, Nr.9, ISSN 1582-8859, pp.59-63, 2004
Rno 26. Ioan Cătălin Angelo, Povestea numărului”, Danubius Universitas, Anul II, nr.7, ISSN 1583-4832, pp.7-8, 2004
Rno 27. Ioan Cătălin Angelo, Interpretarea regresiilor polinomiale de ordinul 2 în funcţie de indicatorii statistici fundamentali”, The Annals of “Danubius” University, Fascicle I, Economics, ISBN 973-85587-8-6, pp.24-28, 2003
Rno 28. Ioan Cătălin Angelo, Analiza textelor economice din punct de vedere lexical”, EuroEconomica, Nr.8, ISSN 1582-8859, pp.18-23, 2003
Rno 29. Ioan Cătălin Angelo, Asupra fracţiilor continue”, EuroEconomica, Nr.8, ISSN 1582-8859, pp.23-28, 2003
Rno 30. Ioan Cătălin Angelo, Determinarea indicatorilor statistici fundamentali în funcţie de valori interpolate”, EuroEconomica, Nr.7, ISSN 1582-8859, pp.22-25, 2003
Rno 31. Ioan Cătălin Angelo, Aplicaţii ale spaţiilor vectoriale în organizarea întreprinderii”, EuroEconomica, Nr.7, ISSN 1582-8859, pp.26-28, 2003
Rno 32. Ioan Cătălin Angelo, Viaţa şi opera lui Leonhard Euler”, EuroEconomica, Nr.6, ISSN 1582-8859, pp.29-31, 2003
Rno 33. Ioan Cătălin Angelo, Coeficienţi de corelaţie în activitatea de turism”, EuroEconomica, Nr.5, ISSN 1582-8859, pp.51-53, 2003
Rno 34. Ioan Cătălin Angelo, Asupra funcţiei lui Riemann”, EuroEconomica, Nr.4, ISSN 1582-8859, pp.40-42, 2002
Rno 35. Ioan Cătălin Angelo, Studiul erorilor relative la rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare”, EuroEconomica, Nr.3, ISSN 1582-8859, pp.34-36, 2002
Rno 36. Ioan Cătălin Angelo, Modele de autoregresie a nivelurilor piezometrice aplicate pentru Câmpia Brăilei”, EuroEconomica, Nr.3, ISSN 1582-8859, pp.68-70, 2002
Rno 37. Ioan Cătălin Angelo, Modele de interpolare a nivelurilor piezometrice aplicate pentru Câmpia Brăilei”, EuroEconomica, Nr.3, ISSN 1582-8859, pp.36-37, 2002
Rno 38. Ioan Cătălin Angelo, Aspecte geometrice ale funcţiei de producţie Allen”, EuroEconomica, Nr.2, ISSN 1582-8859, pp.9-11, 2002
Rno 39. Ioan Cătălin Angelo, Aspecte geometrice spaţiale ale funcţiei de producţie Allen”, EuroEconomica, Nr.2, ISSN 1582-8859, pp.12-14, 2002
Rno 40. Ioan Cătălin Angelo, Modele de interdependenţă a elementelor circulaţiei apei freatice aplicate pentru Câmpia Brăilei”, EuroEconomica, Nr.2, ISSN 1582-8859, pp.47-51, 2002
Rno 41. Ioan Cătălin Angelo, Mensualităţi”, EuroEconomica, Nr.1, ISSN 1582-8859, pp.12-14, 2002
Rno 42. Ioan Cătălin Angelo, O tratare axiomatică a funcţiilor trigonometrice şi a celor hiperbolice”, The Annals of “Danubius” University, Fascicle I, Economics, ISBN 973-85587-8-6, pp.24-28, 2002
Rno 43. Ioan Cătălin Angelo, Succesiunea a două utilaje fără termene de eliberare iniţială”, The Annals of “Danubius” University, Fascicle I, Economics, ISBN 973-85587-8-6, pp.27-30, 2001
Rno 44. Ioan Cătălin Angelo, Gruparea şi amplasarea utilajelor în secţii de producţie”, The Annals of “Danubius” University, Fascicle I, Economics, ISBN 973-85587-8-6, pp.31-33, 2001
Rno 45. Ioan Cătălin Angelo, Urbanizarea şi amenajarea teritoriului în România”, The Annals of “Danubius” University, Fascicle I, Economics, ISBN 973-85587-8-6, pp.35-39, 2001
Rno 46. Ioan Cătălin Angelo, Determinarea efectivă a drumului minim în algoritmul Bellman-Kalaba”, The Annals of “Danubius” University, Fascicle I, Economics, ISBN 973-85587-8-6, pp.89-91, 2001
Rno 47. Ioan Cătălin Angelo, Alocarea optimă a angajaţilor pentru execuţia unor lucrări în cadrul firmei”, Analele Universităţii Danubius Galaţi, 2000
Rno 48. Ioan Cătălin Angelo, Determinarea drumurilor de lungime minimă între două puncte”, Analele Universităţii Danubius Galaţi, 1999
Rno 49. Ioan Cătălin Angelo, “Matematicienii și timpul”, Jurnal de matematică, nr.4, 1992
Rno 50. Ioan Cătălin Angelo, “Probleme pentru liceu” – 21316 – G.M.11-12/1987, pag.473, 21575* - G.M.10/1988, pag.414, 21957* - G.M.11-12/1989, pag.467, 22292* - G.M.2/1991, pag.74, 22345 - G.M.4/1991, pag.156, 22364 - G.M.5/1991, pag.191,22292* - G.M.9/1991, pag.346-347 (soluție a autorului), 22537 - G.M.11-12/1991, pag.441, Gazeta matematică, seria B, București
Rno 51. Ioan Cătălin Angelo, “Probleme pentru liceu” – L49 – Revista matematică din TImișoara, II (XXII), 1/1991, pag.42
Rno 52. Ioan Cătălin Angelo, “Probleme pentru gimnaziu” – 10275 – G.M.7/1991, pag.264, Gazeta matematică, seria B, București
Rno 53. Ioan Cătălin Angelo, “Probleme de informatică” – I:36 – Matematica pentru elevi (7), Galați, 1989, pag.127

40 Articole, studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice:

a)      internaţionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN) din ţară şi din străinătate (Vi) şi b) naţionale (Vn)

Vi 1. Ioan Cătălin Angelo, The Determination of the Main Indicators of a Production Function Using the Bernoulli Equations, Conferința internațională “The European Integration – Realities and Perspectives” Galați, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN 978-606-533-013-9, pp.626-635, 2012

Vi 2. Ioan Cătălin Angelo, The sequence operation in production flows, Conferința internațională “The European Integration – Realities and Perspectives” Galați, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN 978-606-533-013-9, pp.385 -387, 2011

Vi 3. Ioan Cătălin Angelo, The choice of optimal decisions in uncertitude situations, Conferința internațională “The European Integration – Realities and Perspectives” Galați, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN 978-606-533-013-9, pp.377 -379, 2011

Vi 4. Ioan Cătălin Angelo, The optimal assignation of workers on jobs from the point of view of minimization the maximal execution time”, Conferința internațională “The European Integration – Realities and Perspectives” Galați, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN 978-606-533-013-9, 2009
Vi 5. Ioan Cătălin Angelo, “The space geometry of production functions”, Conferința internațională “The European Integration – Realities and Perspectives” Galați, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN 978-606-533-013-9, 2009
Vi 6. Ioan Cătălin Angelo, A Method of Determination of an Aquisition Program in Order to Maximize the Total Utility”, Conferința internațională “The European Integration – Realities and Perspectives” Galați, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN 978-606-533-013-9, 2009
Vi 7. Ioan Cătălin Angelo, The choice of optimal decisions in uncertitude situations”, Conferința internațională “The European Integration – Realities and Perspectives” Galați, Editura Didactică și Pedagogică, București, ISBN 978-973-30-2409-5, pp.377-379, 2008
Vi 8. Ioan Cătălin Angelo, The sequence operation in production flows”, Conferința internațională “The European Integration – Realities and Perspectives” Galați, Editura Didactică și Pedagogică, București,  ISBN 978-973-30-2049-3, pp.383-386, 2007
Vi 9. Ioan Cătălin Angelo, Applications of the space differential geometry at the study of production functions”, Conferința internațională “The European Integration – Realities and Perspectives” Galați, ISBN 978-973-30-1512-3, pp.388-396, 2006
Vi 10. Ioan Cătălin Angelo/Turtureanu Anca Gabriela, The quality resources management”, International Conference on Business, Economics and Management,Yasar University, Izmir Turkey, 2005
Vi 11. Ioan Cătălin Angelo/Turtureanu Anca Gabriela, Brăila – Plain water resources”, The Proceedings of the International Economic Conference, Brasov, Romania, 2005, pp.524-530
b)      naţionale (Vn) 

Vn 1. Ioan Cătălin Angelo, Aspecte statistice privind învăţământul superior românesc în perspectiva integrării în Uniunea Europeană”, în volumul “Dezvoltarea regională și echilibrul structural al economiei naționale”, ISBN 973-668-073-8, pp.244-249, 2004
Vn 2. Ioan Cătălin Angelo, The axiom of 2p+1-coholomorphic C-spheres for Kahler varieties”, Lucrările Conferinţei Naţionale de Geometrie şi Topologie, Târgovişte, 12-14 aprilie 1986, pp.9-12, apărut în 1988
 60 Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare:

a)      obţinute prin competiţie pe bază de contract, grant în ţară , străinătate (Pn-naţionale, Pi-internaţionale);
Activitatea de cercetare s-a concretizat până în prezent, prin participarea la 2 proiecte obţinute prin competiţie.
Pi 1. “Să gestionăm mai bine fondurile publice”, Phare CBC 2005 – Programul de vecinatate Romania-Moldova 2004, cod proiect RO2005/017-537.01.02.06, inițiator și membru în echipă, responsabil sistem informațional. Valoarea contractului a fost de 35000 EUR.
Pn 1. “Performance Management în Business Environment of Galati, Economic Social Cohesion – Human Resources Development”, Phare 2005, inițiator și membru în echipă ca lector 4 – jocuri de întreprindere. Valoarea contractului a fost de 47000 EUR.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu